نهادهای مشابه شورای نگهبان در سایر كشورها
دیوان عالی استرالیا علاوه بر صلاحیت دادرسی اساسی و رسیدگی به دعاوی مربوط به تطبیق قوانین با قانون اساسی، از صلاحیت‌های دیگری از جمله رسیدگی به دعاوی انتخاباتی فدرال هم برخوردار است.
دکتر جلیل محبی در یادداشتی مطرح کرد:
دکتر جلیل محبی در یادداشتی در صفحه شخصی خود درباره تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد و حواشی آن نکاتی را مطرح ساخت.
چه موانعی دولت را در صیانت از حقوق شهروندان در عرصه حق دسترسی آزاد به اطلاعات بازداشته است؟ آدرس غلط بازنگری در قانون اساسی راه‌حل‌های حقوقی مقابله با سیاه‌چاله تحریم‌های ایران پیشنهاداتی درباره حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت حقوقدان تراز انقلاب
در این یادداشت به بررسی رأی صادره، در دو سطح خواهیم پرداخت: «اول اینکه آیا مفاد رأی مواجه با ایراد حقوقی است؟ و دوم اینکه آیا شعبه مذکور می‌توانسته چنین رأیی صادر کند؟
تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات یکی از ارکان مهم تضمین پاسخگویی و شفافیت حکومت‌ها به شمار می‌آید. شناسایی چنین حقی در جامعه، مشارکت هر چه بیشتر شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت.
منشا و ریشه مشکلات مختلف کشور نه فقدان یا ضعف قانون بلکه عدم حسن اجرای قانون و عدم استفاده از ظرفیت های بسیار عالی و موجود قانون اساسی و نفسانیت است.
رئیس سازمان بسیج حقوق دانان به مناسبت ايام اسارت كاروان حسیني در یادداشتی عنوان کرد:
دکتر علی بهادری، رئیس سازمان بسیج حقوق دانان در یادداشتی با عنوان درس هایی حقوقی از "ما رأیت الا جمیلا" نوشت:

صفحات