درباره ما

سازمان بسیج حقوقدانان استان سمنان آبان ماه سال ۱۳۸۹ در محل ستاد سپاه استان سمنان راه اندازی گردید. بدنبال تشکیل سازمان مرکزی در محل مرکز استان به ترتیب طی سالهای بعد در شهرستانهای سمنان، دامغان، شاهرود و گرمسار کانونهای تابعه سازمان مرکزی تشکیل شدند.

اهم فعالیتها: فعالیتهای علمی، پژوهشی، فرهنگی، آموزشی، اردویی و ...

شماره تماس سازمان بسیج حقوقدانان استان سمنان : ۳۳۴۳۴۸۴۸ - ۰۲۳

میانگین امتیاز داده شده: +