دیدار با رییس دادگستری سمنان

یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲  برخی از اعضای شورای سازمان بسیج حقوقدانان استان سمنان با رییس دادگستری سمنان دیدار کردند. در این دیدار مسول بسیج حقوقدانان استان سمنان ضمن تبریک انتصاب جناب آقای ابراهیم زاده به ریاست دادگستری سمنان به تشریح اهم فعالیتهای بسیج حقوقدانان پرداختند. در این دیدار جناب آقای ابراهیم زاده ضمن تشکر از فعالیت های بسیج خواهان افزایش سطح همکاری با بسیج حقوقدانان شدند